gallery/attachments-Logo-logo_elmnt

>

Oprichting van de vereniging

Terugblik op de oprichtingsperikelen van de:

‘REÜNISTEN ORGANISATIE OUD-ELEKTROMONTEURS KM’ 

Medio 1976 kwamen de Oud-Elektromonteurs H.M.G. Terhaar en A.W. Kroon erachter dat in november 1976 het 75 jaar geleden zou zijn dat de eerste vakopleiding Elektromonteurs te Amsterdam van start ging. Beide vonden dat dit toch niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Er werd contact gezocht met het Hoofd TOKM, de toenmalige KLTZ-TD de Jonge, die gelijk positief reageerde. Om het echter wat officieel te laten verlopen (in het voorstel tot viering van het 75-jarig bestaan, werd geopperd om zoveel mogelijk actief dienende Elektromonteurs daarbij aanwezig te laten zijn) gaf hij Terhaar en Kroon de raad dit met de leiding van de Koninklijke Marine in Den Haag op te nemen. Beide werden in Den Haag uitgenodigd bij de Vlagofficier personeel en werden daar voorgesteld aan de ED-officieren A.J. Meily en T. Vervaat, die voor de verdere contacten binnen de Marine zouden zorgen. Meily en Vervaat, namen contact op met het hoofd TOKM om de viering in een reünie op te zetten. 

Op TOKM waren alleen maar klassenlijsten van de naoorlogse opleidingen EM-01 enz. bekend.

De toenmalige LTZE 1 van Dam, hoofd opleiding Elektromonteurs, nodigde de Opperelektromonteur G. Nagel uit om e.e.a. mee te organiseren. Gerrit Nagel was gelijk enthousiast. Al snel bleek dat het opsporen van oud-electromonteurs, vanaf 1901, te veel werk was voor één man. Opperelektromonteur J. Zijlstra werd erbij gehaald. Afgesproken werd dat Gerrit Nagel de organisatie van de "viering" op zich zou nemen en Jan Zijlstra zich zou bezighouden met het opsporen van de mensen. Het financiële gedeelte zouden Terhaar en Kroon verzorgen.

Jan Zijlstra viste uit oude "Naamboeken onderofficieren" een groot aantal namen op. Desondanks bleek dat vooral de ouderen van de eerste opleidingen problematisch was. Van deze mensen waren namen noch adressen bekend. Jan Zijlstra zocht o.a. in het Defensie archief te Voorschoten, waar alle oud-militairen waren ondergebracht. Helaas staan deze archieven niet op krijgsmachtonderdeel. Jan Zijlstra heeft waar monnikenwerk verricht met deze archieven. Samen met Henk de Jong werden naamlijsten opgesteld. Ook werden advertenties (oproepen) in landelijke dagbladen geplaatst.

In november 1976 was men zover dat de viering van start kon gaan.

De Marineleiding had besloten dat van de actief dienende Elektromonteurs o.a. de opperelektromonteurs, de officieren speciale diensten en de officieren van vakdiensten, afkomstig uit het dienstvak Elektromonteurs, mits in Nederland, deze viering mochten bijwonen.

Het Hoofd TOKM had bepaald dat de onderofficieren Elektromonteurs, voor zover mogelijk (de lessen mochten er niet onder lijden) als gastheer konden optreden.

Gerrit Nagel kon deze dag helaas niet als gastheer optreden, vanwege zijn toen al slechte gezondheid, zodat Jan Zijlstra zijn taak overnam.

De dag was zó geslaagd, dat er meteen al stemmen opgingen om deze dag te continueren.

Zo werd o.a. in november 1981 het 80-jarig bestaan gevierd. En door de vele reacties is toen besloten deze happening om de twee jaar te herhalen.

   Penningmeester:          Henk de Jong

  Commissaris:               Cor van Gent.