gallery/attachments-Logo-logo_elmnt

>

>

Mededelingen Bestuur

ABP Bijzondere Regelingen Defensie

Heb je tijdens je diensttijd een aandoening opgelopen zoals gehoorschade of andere ongemakken dan kan je een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming via de website van het ABP of via een e-mail. 

ABP Bijzondere Regelingen Defensie
Serviceteam Voorzieningen
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen

E-mail: brdvz@abp.nl

Wanneer je een toekenning hebt gekregen dan heb je de status van "Dienstslachtoffer "  en kun je een tegemoetkoming voor o.a. je hobby en ontspanning aanvragen.
Hieraan is wel een ondergrens gebonden. 
Neem vooraf contact op met het ABP.

Heeft u vragen over Arbeidsongeschiktheid en ziekte bij ontslag uit de  militaire dienst?  
Telefoon: 045 579 81 91

Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine (PANKM)

Op 1 februari jl. werd het Post Actieven Netwerk Koninklijke marine (PANKM) opgericht. Dit netwerk is een initiatief van Piet Kruithof en Anniek Reiff-Kranenburg, voormalig Hoofd Personele Zorg CZSK.

Het PANKM is een vervolg op het Collegiale Netwerk Koninklijke marine en is opgezet om op verzoek collegiale steun te verlenen aan post actieve militairen van de Koninklijke marine, zowel veteraan als niet-veteraan. Deze collegiale steun wordt verleend door post actieve collegiale netwerkers die tijdens hun actieve dienst veel kennis en ervaring hebben opgedaan met deze vorm van kameraadschap.

Wij beogen met het PANKM een aanvulling te bieden op de Nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform, met name voor de niet veteraan.

Voor inlichtingen E-mail: pankm2019@gmail.com

Gesponseerd door het "Karel Doorman fonds" (https://www.kareldoormanfonds.nl)

Voor het lezen de brief van de Minister van Defensie over het AOW gat Klik hier