gallery/attachments-Logo-logo_elmnt

>

>

Historisch overzicht

Beknopt historisch overzicht,

van het dienstvak Elektromonteur en de reünisten Elektromonteurs:

01 oktober 1901          

De vakopleiding voor het nieuwe dienstvak Geweermaker-Monteur wordt voor eerste keer te Amsterdam gestart.

01 oktober 1903

Het dienstvak Geweermaker-Monteur wordt gesplitst. Het korps monteurs is een feit

01 augustus 1948              

De naam van het dienstvak Monteur wordt gewijzigd in Elektromonteur

25 november 1976                   

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het dienstvak (Elektro-) monteur wordt de eerste reünie in Amsterdam gehouden.

01 augustus 1979

Er wordt begonnen met het uitfaseren van het dienstvak Elektromonteur. De Elektromonteurs gaan over naar de sub-dienstgroep TDE.

01 februari 1982

Oprichting van de reünisten organisatie "Oud-Elektromonteurs KM".

25 oktober 2000

De reünistenorganisatie "Oud-Elektromonteurs KM" wordt statutair gewijzigd in "Stichting reünisten Elektromonteurs      Koninklijke Marine".

06 november 2012                         

"Stichting reünisten Elektromonteurs Koninklijke Marine". Wordt statutair gewijzigd in "Vereniging reünisten Elektromonteurs Koninklijke Marine"

10 april 2013

Oprichtingsvergadering van de Vereniging voorafgaand aan de reünie. De "Vereniging reünisten Elektromonteurs Koninklijke Marine" is een feit.

07 mei 2014

Alle technische dienstvakken, uit de voormalige TD en WD, worden samengevoegd tot een dienstvak "Technische Dienst".

gallery/attachments-Image-ELMNT
gallery/attachments-Image-TDE
gallery/attachments-Image-TD

ELMNT

TDE

TD